Aktualności

RODO w arbitrażu

Wykład wygłosił dr Arwid Mednis, jeden z najlepszych specjalistów w zakresie prawa ochrony danych osobowych w Polsce.  

Czytaj więcej

Nowe granice arbitrażu

Organizatorami seminarium byli Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej

Konferencja Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (DIS)

W trakcie konferencji przedstawiony został Regulamin Arbitrażowy DIS 2018. Odbyła się dyskusja poświęcona temu regulaminowi. Paneliści rozmawiali również na temat arbitrażu handlowego w Niemczech i w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji można znaleźć tutaj.

Czytaj więcej

Dyskusja na temat „Deklaracji arbitra”

Prezentacja będzie połączona z dyskusją panelową na temat standardów, jakim odpowiadać powinna praca arbitrów. W dyskusji wezmą udział autorzy deklaracji: Marcin Asłanowicz, Monika Hartung, Bartosz Krużewski, Katarzyna Kucharczyk, Rafał Morek, Paweł Pietkiewicz i Justyna Szpara. Spotkanie poprowadzą członkowie zarządu PSSP – Eligiusz Krześniak oraz Michał Kocur.   Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału przez wysłanie…

Czytaj więcej

Wsparcie PSSP przy organizacji konferencji Dispute Resolution in M&A Transactions

Konferencja odbyła się w dniach 23-24 maja 2019 i poświęcona była między innymi arbitrażowi w zakresie nowych trendów oraz istotnych kwestii w arbitrażu M&A, z którymi mierzą się arbitrzy w Rosji, Nowej Zelandii, Krajach Bałtyckich czy wreszcie Izraelu. Został też poruszony temat TPF oraz złożoności transakcji M&A w kontekście postępowań arbitrażowych oraz temat transakcji M&A…

Czytaj więcej

Prague Rules

Na spotkanie to zostali zaproszeni wszyscy członkowie PSSP i osoby zainteresowane arbitrażem w Polsce. Prezentacje wprowadzające wygłosili mec. Michał Kocur (kontra) i mec. dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (za). Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział kilkudziesięciu przedstawicieli środowiska arbitrażowego w Polsce. Głosy rozłożyły się mniej więcej po połowie, w związku z powyższym…

Czytaj więcej

Komunikat Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

Skład nowowvbranych władz PSSP: ZARZĄD: Prezes: Eligiusz Krześniak Członkowie: Ewa Butkiewicz Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz Andrzej Kąkolecki Maciej Łaszczuk Piotr Nowaczyk Sylwester Pieckowski Paweł Samborski Andrzej Szumański Maciej Tomaszewski Andrzej W. Wiśniewski Karol Zawiślak Tomasz Zbiegień Adam Zwierzyński KOMISJA REWIZYJNA; Mieczysław Grabiec Łukasz Kwiecień Ewa Rutkowska W imieniu członków Stowarzyszenia składam serdecznie gratulacje wybranym Koleżankom…

Czytaj więcej

PSSP Partnerem Instytucjalnym projektu Polskie Forum Arbitrażu 2017

Polskie Forum Arbitrażu 2017, którego Inauguracja odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim. PSSP było partnerem wszystkich poprzednich edycji w latach 2014 – 2016. W związku z wprowadzanymi zmianami wpływającymi na funkcjonowanie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek Skarbu Państwa na płaszczyźnie sądownictwa polubownego, problematyka poruszana w trakcie Inauguracji Polskiego Forum Arbitrażu skupia…

Czytaj więcej

Spotkanie delegacji PSSP z delegacją Shanghai Arbitration Commission

Delegacji gości przewodniczył p. Liu Jian,wiceprezes i sekretarz generalny organizacji. Do spotkania doszło z inicjatywy SHAC w wyniku zaproszenia PSSP. SHAC jest największym sądem arbitrażowym w Chinach. Został założony przez rząd chiński w 1995 r. i do dziś rozpatrzył 14,000 spraw. Od 2005 r. do Sądu wpływa ponad 1000 spraw rocznie; w 2014 r. wpłynęło ich…

Czytaj więcej