Wykład wygłosił dr Arwid Mednis, jeden z najlepszych specjalistów w zakresie prawa ochrony danych osobowych w Polsce.