PSSP

Kontakt

Dane kontaktowe

Polskie Stowarzyszenie
Sądownictwa Polubownego

Adres email
office@polisharbitration.pl

Adres siedziby
ul. Rondo ONZ 1
p. VIII
00-124 Warszawa
(biuro Squire Patton Boggs Krześniak Sp.k.)

Rachunek bankowy
Stowarzyszenia
Bank PKO S.A. o. Warszawa
69 1240 6322 1111 0000 4607 4728