PSSP

Kontakt

Dane kontaktowe

Polskie Stowarzyszenie
Sądownictwa Polubownego

Adres email
office@polisharbitration.pl

Adres siedziby
ul. Emilii Plater 53
p. IX
00-113 Warszawa
(biuro Squire Patton Boggs Krześniak Sp.k.)

Rachunek bankowy
Stowarzyszenia
Bank PKO S.A. o. Warszawa
69 1240 6322 1111 0000 4607 4728