O nas

Polskie Stowarzyszenie
Sądownictwa Polubownego

Stowarzyszenie

Celem Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego jest wspieranie rozwoju arbitrażu i mediacji oraz propagowanie wiedzy na ich temat.

Stowarzyszenie zrzesza ponad 120 członków, zarówno praktyków, jak i naukowców zajmujących się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów.

Członkowie
zarządu

Prezes Zarządu
adw. prof. UŁ dr hab.

Eligiusz Krześniak

T: +48 22 39 55 524
E: eligiusz.krzesniak@squirepb.com

Squire Patton Boggs Krześniak sp.k.
ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

Wiceprezes Zarządu
adw. prof. dr hab.

Andrzej Szumański

T: +48 12 66 31 353
E: andrzej.szumanski@uj.edu.pl

Katedra Prawa Gospodarczego
Prywatnego UJ
ul. Olszewskiego 2
31 – 007 Kraków

Członek Zarządu / Prezes Honorowy
adw.

Sylwester Pieckowski

T: +48 22 52 05 000
E: spieckowski@rslegal.pl

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.
ul. Piękna 18
00-549 Warszawa

Skarbnik
adw.

Adam Zwierzyński

T: +48 22 52 05 000
E: azwierzynski@rslegal.pl

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.
ul. Piękna 18
00-549 Warszawa

Sekretarz Generalny
r. pr.

Michał Kocur LL.M.

T: +48 22 62 21 562
E: michal.kocur@kocurpartners.com

Kocur i Wspólnicy sp.k.
ul. Wspólna 35/7
00-519 Warszawa

Członek Zarządu
r. pr. dr

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

T: +48 22 31 86 910
E: b.gessel@gessel.pl

Gessel Koziorowski sp.k.
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa

Członek Zarządu
adw.

Maciej Łaszczuk

T: +48 22 35 10 067
E: maciej.laszczuk@laszczuk.pl

Łaszczuk i Wspólnicy sp. k.
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

Członek Zarządu
adw.

Piotr Nowaczyk

T: +48 22 63 75 248
E: arb@piotrnowaczyk.com

Kancelaria Adwokacka Piotr Nowaczyk
ul. Z. Słonimskiego 19/113
00-195 Warszawa

Członek Zarządu
adw.

Paweł Samborski

T:
E: pawel.samborski@backermckenzie.com

Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

Członek Zarządu
r. pr. dr

Maciej Tomaszewski

T:
E: lemborkbis@gmail.com
Członek Zarządu
r. pr. dr hab.

Andrzej W. Wiśniewski

T: +48 22 58 47 400
E: a.wisniewski@lbalegal.pl
Członek Zarządu
adw. dr

Karol Zawiślak

T: +48 22 29 23 773
E:

Kancelaria Adwokacka Karol Zawiślak
ul. Grunwaldzka 13
31-524 Kraków

Członek Zarządu
r. pr.

Tomasz Zbiegień

T: +48 22 52 05 000
E: tzbiegien@rslegal.pl

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.
ul. Piękna 18
00-549 Warszawa

Prezes Honorowy
adw. dr

Andrzej Tynel

T:
E:
Członek Zarządu

Włodzimierz Brych

T: +48 608 080 345
E: arbitrazmediacja@gmail.com
Członek Zarządu

Małgorzata Surdek-Janicka

T:
E:

Statut

Statut
Polskiego
Stowarszyszenia
Sądownictwa
Polubownego

Członkostwo

Chcesz zostać
członkiem PSSP?

1. Pobierz deklarację członkowską:

2. Wypełnij ją i podpisz, a następnie
wyślij jej skan e-mailem na adres: