Prawo

Arbitraż w Polsce

Sytuacja ekonomiczna

Polska, strategicznie umiejscowiona między Zachodem i Wschodem, w środku Europy, jest lokomotywą gospodarczą regionu i ósmą największą gospodarką Unii Europejskiej. Polska gospodarka rośnie nieprzerwanie od 1992 roku. W 2018 Polska, jako pierwszy kraj od blisko dekady, została dodana do listy krajów rozwiniętych FTSE Russell. Dojrzałość i siła polskiej gospodarki przekłada się także na polski rynek prawniczy, oraz na poziom i skomplikowanie występujących w Polsce sporów arbitrażowych.

Polska gospodarka rośnie nieprzerwanie od 1992 roku. W 2018 Polska, jako pierwszy kraj od blisko dekady, została dodana do listy krajów rozwiniętych FTSE Russell

Skala arbitrażu w Polsce

W arbitrażu krajowym i międzynarodowym rozstrzygane jest rocznie ponad 200 spraw z udziałem polskich podmiotów. Na polskim rynku usług prawnych działa 30 międzynarodowych firm prawniczych oraz kilkadziesiąt dużych i średnich lokalnych kancelarii prawnych. W kancelariach tych praktykują prawnicy specjalizujący się w sprawach arbitrażowych. Jest też liczne grono arbitrów mających doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych sporów gospodarczych. Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego reprezentuje prężne środowisko praktyków arbitrażu.

Instytucje arbitrażowe działające w kraju

W Polsce działa kilka stałych sadów polubownych. Najstarszym i największym z nich jest Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W 2018 roku przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izie Gospodarczej wszczęto około 160 spraw. Drugim największym sądem polubownym w Polsce jest Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, założony w 2005 roku. Rozpoznaje on około 50 spraw rocznie. Polscy przedsiębiorcy korzystają również z usług zagranicznych sądów polubownych, w szczególności Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC), Instytutu Arbitrażowego przy Sztokholmskiej Izbie Handlowej (SCC) oraz Wiedeńskiego Centrum Międzynarodowego Arbitrażu (VIAC).

Polskie prawo arbitrażowe

Polskie prawo arbitrażowe jest nowoczesne, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wzorowane są na Ustawie Modelowej UNCITRAL.

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego:

Polska jest stroną Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych. Polskie sądy są przychylne arbitrażowi. Wyroki sądów arbitrażowych są rzadko uchylane przez sądy. Tylko w wyjątkowych przypadkach sądy odmawiają wykonania lub uznania wyroku sądu polubownego.