Wspólnie zastanawialiśmy się czy, w jakim zakresie oraz w jakich okolicznościach sądy i organy państwowe mogą się domagać ujawnienia akt postępowania arbitrażowego przez instytucje arbitrażowe.