Wydarzenie

„SCC World Tour” w Warszawie

Od września 2019 r. wszystkie nowe postępowania arbitrażowe w Instytucie Międzynarodowego Arbitrażu przy Sztokholmskiej Izbie Handlowej (SCC) są zarządzane za pomocą Platformy SCC – bezpiecznej, cyfrowej platformy do komunikacji oraz wymiany plików pomiędzy SCC, stronami i składem orzekającym.   W dniu 29 stycznia 2020 r. (środa) o godzinie 14:30 Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego będzie gospodarzem…

Czytaj więcej