Archiwum dla marzec 2017

PSSP Partnerem Instytucjalnym projektu Polskie Forum Arbitrażu 2017

Polskie Forum Arbitrażu 2017, którego Inauguracja odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim. PSSP było partnerem wszystkich poprzednich edycji w latach 2014 – 2016. W związku z wprowadzanymi zmianami wpływającymi na funkcjonowanie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek Skarbu Państwa na płaszczyźnie sądownictwa polubownego, problematyka poruszana w trakcie Inauguracji Polskiego Forum Arbitrażu skupia…

Czytaj więcej