Polskie Forum Arbitrażu 2017, którego Inauguracja odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim. PSSP było partnerem wszystkich poprzednich edycji w latach 2014 – 2016.

W związku z wprowadzanymi zmianami wpływającymi na funkcjonowanie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek Skarbu Państwa na płaszczyźnie sądownictwa polubownego, problematyka poruszana w trakcie Inauguracji Polskiego Forum Arbitrażu skupia się „Rozwiązywaniu sporów z udziałem spółek Skarbu Państwa”.

Projekt otworzy wystąpienie mec. Romana Rewalda. Dyskusję w panelu eksperckim z udziałem przedstawicieli Bird & Bird, Greenberg Traurig, Kochański, Zięba & Partnerzy, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Weil, Gotshal & Manges i Wolf Theiss poprowadzi red. Patryk Słowik (Dziennik Gazeta Prawna).

​Zapraszamy.

ECArbitration – European Centre of Arbitration (ECArbitration) – neutralna, niezależna, niepolityczna oraz nie nastawiona na zysk organizacja społeczna, prowadząca działalność edukacyjną, informacyjną oraz naukową związaną z arbitrażem.