Jesteśmy jednocześnie pełni podziwu dla narodu ukraińskiego, który stawia czoła najeźdźcom kwestionującym jego prawo do wolności i stanowienia o swoim losie. Chcemy pomóc naszym koleżankom i kolegom z Ukrainy.

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego przekazuje zgromadzone w ostatnich latach środki, w wysokości 12 tysięcy złotych, Polskiej Akcji Humanitarnej na pomoc naszym ukraińskim sąsiadom. Jednocześnie deklarujemy pomoc i wsparcie dla tych przyjaciół ze środowiska arbitrażowego Ukrainy, którzy zdecydują się zamieszkać i praktykować w naszym kraju. Zawsze będzie dla Was u nas miejsce