Aktualności

Komunikat Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

Skład nowowvbranych władz PSSP: ZARZĄD: Prezes: Eligiusz Krześniak Członkowie: Ewa Butkiewicz Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz Andrzej Kąkolecki Maciej Łaszczuk Piotr Nowaczyk Sylwester Pieckowski Paweł Samborski Andrzej Szumański Maciej Tomaszewski Andrzej W. Wiśniewski Karol Zawiślak Tomasz Zbiegień Adam Zwierzyński KOMISJA REWIZYJNA; Mieczysław Grabiec Łukasz Kwiecień Ewa Rutkowska W imieniu członków Stowarzyszenia składam serdecznie gratulacje wybranym Koleżankom…

Czytaj więcej

PSSP Partnerem Instytucjalnym projektu Polskie Forum Arbitrażu 2017

Polskie Forum Arbitrażu 2017, którego Inauguracja odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim. PSSP było partnerem wszystkich poprzednich edycji w latach 2014 – 2016. W związku z wprowadzanymi zmianami wpływającymi na funkcjonowanie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek Skarbu Państwa na płaszczyźnie sądownictwa polubownego, problematyka poruszana w trakcie Inauguracji Polskiego Forum Arbitrażu skupia…

Czytaj więcej

Spotkanie delegacji PSSP z delegacją Shanghai Arbitration Commission

Delegacji gości przewodniczył p. Liu Jian,wiceprezes i sekretarz generalny organizacji. Do spotkania doszło z inicjatywy SHAC w wyniku zaproszenia PSSP. SHAC jest największym sądem arbitrażowym w Chinach. Został założony przez rząd chiński w 1995 r. i do dziś rozpatrzył 14,000 spraw. Od 2005 r. do Sądu wpływa ponad 1000 spraw rocznie; w 2014 r. wpłynęło ich…

Czytaj więcej