Skład nowowvbranych władz PSSP:

ZARZĄD:

Prezes: Eligiusz Krześniak Członkowie:

 • Ewa Butkiewicz
 • Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
 • Andrzej Kąkolecki
 • Maciej Łaszczuk
 • Piotr Nowaczyk
 • Sylwester Pieckowski
 • Paweł Samborski
 • Andrzej Szumański
 • Maciej Tomaszewski
 • Andrzej W. Wiśniewski
 • Karol Zawiślak
 • Tomasz Zbiegień
 • Adam Zwierzyński

KOMISJA REWIZYJNA;

 • Mieczysław Grabiec
 • Łukasz Kwiecień
 • Ewa Rutkowska

W imieniu członków Stowarzyszenia składam serdecznie gratulacje wybranym Koleżankom i Kolegom, a Panu Prezesowi Profesorowi Eligiuszowi Krześniakowi życzę entuzjazmu, energii i najlepszych pomysłów w skutecznym rozwijaniu naszego Stowarzyszenia i jego misji.