Na spotkanie to zostali zaproszeni wszyscy członkowie PSSP i osoby zainteresowane arbitrażem w Polsce. Prezentacje wprowadzające wygłosili mec. Michał Kocur (kontra) i mec. dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (za).

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział kilkudziesięciu przedstawicieli środowiska arbitrażowego w Polsce.

Głosy rozłożyły się mniej więcej po połowie, w związku z powyższym Prezes Stowarzyszenia zdecydował się nie podpisywać Prague Rules w imieniu Stowarzyszenia.