PSSP

Witamy na stronie
Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.

O nas

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego

Wspieramy rozwój arbitrażu i mediacji w Polsce.

Dobre praktyki

Deklaracja arbitra

Dobre praktyki w zakresie zarządzania postępowaniami arbitrażowymi.

Aktualności

Dyskusja na temat „Deklaracji arbitra”

W dniu 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek), w godzinach 16:00 – 18:00, w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (Warszawa, Rondo ONZ 1, biuro Squire Patton Boggs, 8. piętro) odbędzie się prezentacja projektu „Deklaracji arbitra”.

Wsparcie PSSP przy organizacji konferencji Dispute Resolution in M&A Transactions

PSSP udzieliło wsparcia ICC Polska oraz Kancelarii GESSEL, organizatorom konferencji Dispute Resolution in M&A Transactions, w dotarciu do jak największej liczby potencjalnych uczestników.

Posiedzenie Zarządu PSSP

Odbyło się posiedzenie Zarządu PSSP, na którym gościem był prezes Sądu Arbitrażowego Konfederacji Lewiatan, Przemysław Schmidt.

Prague Rules

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego zorganizowało w dniu
22 listopada 2018 r. spotkanie poświęcone wprowadzeniu Prague Rules.

Dyskusja nad projektem zmian legislacyjnych

Jesienią 2018 r. trwała dyskusja nad projektem zmian legislacyjnych dotyczących arbitrażu korporacyjnego.

Posiedzenie Zarządu PSSP

Odbyło się posiedzenie Zarządu PSSP, na którym gościem był prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG, mec. Marek Furtek.

Arbitraż w Polsce

W arbitrażu krajowym i międzynarodowym rozstrzygane jest rocznie ponad 200 spraw z udziałem polskich podmiotów.