Aktualności

Wiadomości i wydarzenia

14 marca 2017

PSSP Partnerem Instytucjalnym projektu Polskie Forum Arbitrażu 2017

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego przystąpiło w charakterze Partnera Instytucjonalnego do projektu przygotowanego przez Europejskiego Centrum Arbitrażu (ECArbitration) pn.
19 stycznia 2016

List prezesa PSSP do Ministerstwa Sprawiedliwości

List prezesa Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, p. Sylwestra Pieckowskiego, kierowany do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący propozycji zmian w projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.
13 listopada 2015

Spotkanie delegacji PSSP z delegacją Shanghai Arbitration Commission

19. października 2015 r., w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (PSSP), przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, prezes Sylwester Pieckowski, sekretarz generalny Tomasz Zbiegień i Piotr Nowaczyk, podjęli delegację SHANGHAI ARBITRATION COMMISSION (SHAC).