Aktualności

Wiadomości i wydarzenia

02 października 2018

Posiedzenie Zarządu PSSP

Odbyło się posiedzenie Zarządu PSSP, na którym gościem był prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG, mec. Marek Furtek.
05 lipca 2018

Michał Kocur został wybrany na Sekretarza Generalnego PSSP

Michał Kocur został wybrany na Sekretarza Generalnego PSSP
12 czerwca 2018

Wybrane zostało Prezydium Zarządu PSSP

Wiceprezesem Zarządu został Andrzej Szumański, skarbnikiem wybrano Adama Zwierzyńskiego.
21 maja 2018

Komunikat Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

W dniu 28.03.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków PSSP, które m.in. przyjęło sprawozdanie władz, dokonało wyboru Prezesa i Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej na następną 4-letnią kadencję.
14 marca 2017

PSSP Partnerem Instytucjalnym projektu Polskie Forum Arbitrażu 2017

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego przystąpiło w charakterze Partnera Instytucjonalnego do projektu przygotowanego przez Europejskiego Centrum Arbitrażu (ECArbitration) pn.